BELEGGINGSSTRATEGIE


De Hoge Dennen Vastgoed belegt in winkelvastgoed in heel Nederland met uitzondering van Zeeland en Limburg waarbij wordt gestreefd naar clustering en regionale dominantie.  Als eindbelegger speelt De Hoge Dennen Vastgoed een nadrukkelijke rol in situaties van uitbreiding en herontwikkeling, waarbij waarde wordt gehecht aan een natuurlijke en gezonde ontwikkeling van haar winkelvastgoedportefeuille op lange termijn.

 

Onze vastgoed managers beschikken naast hun ervaring ook over een groot netwerk dat zij niet alleen aanwenden voor de realisatie van nieuwe beleggingen, maar ook inzetten voor de bestaande vastgoedbeleggingen. Door netwerken actief te koppelen, bieden zij flexibiliteit, pragmatisch ondernemerschap en economische meerwaarde. De korte lijnen binnen De Hoge Dennen Vastgoed maken het mogelijk snel en adequaat te reageren op vragen met betrekking tot nieuwe en bestaande beleggingen.